Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ thống cấp dây của Robot hàn di động.
Authors: Trần Đức Kiên
Advisor: Phan Bùi Khôi
Đỗ Sanh
Keywords: Robot; Cấu trúc
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về Robot. Nêu cấu trúc và cơ sở tính toán hệ thống cấp dây của robot hàn di động. Thiết kế cơ cấu cấp dây của robot hàn di động.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4046
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272845-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 153,74 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272845.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,51 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.