Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mối quan hệ giữa tuổi bền và chế độ cắt trong phay CNC.
Authors: Đinh Minh Hoàng
Advisor: Bành Tiến Long
Keywords: Máy phay; Độ bền; Cắt
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về gia công phay. Mối quan hệ giữa mài mòn, tuổi bền và chế độ cắt trong gia công phay CNC. Giới thiệu thiết bị đo mòn, vật liệu thí nghiệm, trình tự thí nghiệm
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4057
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272861-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 122,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272861.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,53 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.