Thông tin tài liệu


Title: Truyền hình số mặt đất DVB-T
Authors: Phạm Đức Thiện
Advisor: Phạm Doãn Tĩnh
Keywords: Truyền hình số
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quát về truyền hình số, ưu điểm của truyền hình số so với truyền hình tương tự. Truyền hình số mặt đất theo tiêu chuẩn châu Âu với kỹ thuật ghép đa tầng trực giao có mã (COFDM), theo tiêu chuẩn châu Âu thế hệ thứ 2 (DVB-T2). Tình hình triển khai DVB-T và DVB-T2 tại Việt Nam.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4062
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295455.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295455-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 70,44 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.