Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tích hợp điều khiển PLC trong Rô bốt công nghiệp 4 bậc tự do.
Authors: Vũ Thị Thủy
Advisor: Phạm Văn Hùng
Keywords: Robot; Điều khiển logic
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về Robot công nghiệp, robot harmo. Hệ thống điều khiển PLC; lập trình PLC cho robot harmo trong quá trình cấp phôi tự động.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4069
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272962-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 128,14 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272962.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,32 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.