Thông tin tài liệu


Title: Phân tích động lực học ngược robot song song.
Authors: Phạm Thanh Tùng
Advisor: Nguyễn Phong Điền
Keywords: Động lực học
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về ROBOT song song DELTA; Cơ sở lý thuyết phân tích động lực học ngược và động lực học ngược ROBOT song song; Động lực học ngược ROBOT song song HALF kiểu DELTA; Động lực học ngược ROBOT song song DELTA toàn khớp quay.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Cơ học kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4079
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

183

VIEWS & DOWNLOAD

76

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272505-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 162,84 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272505.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,73 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.