Thông tin tài liệu


Title: Các giải pháp giảm tổn thất công suất và tổn thất điện áp để nâng cao chất lượng điện năng lưới điện trung áp huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
Authors: Phạm Quang Hường
Advisor: Nguyễn Lân Tráng
Keywords: Công suất; Điện áp; Giảm; Tổn thất; Quảng Ninh
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày đặc điểm tự nhiên - hiện trạng nguồn, lưới điện trung áp huyện Đông Triều; tổn thất điện năng và các phương pháp tính tổn thất điện năng; Sử dụng phần mềm PSS/ADEPT đánh giá tổn thất điện áp - công suất - điện năng và tính bù tối ưu; Các gải pháp nâng cao chất lượng, giảm tổn thất điện áp - công suất - điện năng các lộ trung áp.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4084
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272542-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 149,29 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272542.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,93 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.