Thông tin tài liệu


Title: Ảnh hưởng của nguồn phân tán phong điện đến các thông số của lưới.
Authors: Nguyễn Chí Công
Advisor: Nguyễn Lân Tráng
Keywords: Lưới điện
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về phong điện và lưới điện; Cấu tạo và nguyên lý của hệ thống năng lượng gió; Ảnh hưởng của phong điện tới các thông số của lưới điện; Mô phỏng ảnh hưởng của hệ máy phát điện gió tới các thông số của lưới bằng MATLAB/SIMULINK.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4085
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272637-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 114,28 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272637.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,67 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.