Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các biện pháp nâng cao khả năng tải cho lưới truyền tải, áp dụng cho lưới điện miền Bắc Việt Nam.
Authors: Nguyễn Thanh Hồng
Advisor: Trần Bách
Keywords: Lưới điện; Tải điện
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Khái quát về hệ thống điện và lưới truyền tải điện miền Bắc Việt Nam. Nêu khả năng tải của lưới điện. Phân tích khả năng tải của lưới truyền tải điện miền Bắc Việt Nam.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4087
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272830-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 154,32 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272830.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,09 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.