Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá độ tin cậy của hệ thống kết hợp nguồn và lưới điện truyền tải bằng các phương pháp phân tích.
Authors: Nguyễn Phương An
Advisor: Trần Đình Long
Keywords: Nguồn điện; Lưới điện; Độ tin cậy
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung độ tin cậy hệ thống. Các chỉ tiêu độ tin cậy của hệ thống điện. Nêu các vấn đề liên quan đến đánh giá độ tin cậy của hệ thống kết hợp nguồn và lưới truyền tải. Áp dụng đánh giá độ tin cậy cho lưới điện mẫu.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4088
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272856-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 125,9 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272856.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,65 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.