Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng mạng nơron nhân tạo dự báo đồ thị phụ tải ngắn hạn hệ thống điện.
Authors: Hà Tiến Huy
Advisor: Nguyễn Lân Tráng
Keywords: Mạng thần kinh; Ứng dụng; Hệ thống điện; Phụ tải; Đồ thị
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về dự báo phụ tải và mạng nơron nhân tạo; Ứng dụng mạng nơ ron nhiều lớp lan truyền ngược sai số trong dự báo đồ thị phụ tải ngày; Xây dựng phần mềm mô phỏng mạng nơ ron nhân tạo dự báo phụ tải áp dụng cho thành phố Hà Nội.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4089
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272503-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 144,51 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272503.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,67 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.