Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá ảnh hưởng sụt áp ngắn hạn tới các thiết bị nhạy cảm điện trong mạng lưới phân phối.
Authors: Nguyễn Trung Hiếu
Advisor: Lê Việt Tiến
Keywords: Điện áp; Chất lượng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về chất lượng điện năng; Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng điện năng; Mô hình tính toán sụt áp trên lưới điện phân phối; Tính toán sụt giảm điện áp và xác định phạm vi ảnh hưởng đối với thiết bị nhạy cảm trên lưới phân phối.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4090
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272587-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 129,93 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272587.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,82 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.