Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các biện pháp nâng cao ổn định điện áp của lưới phân phối điện trung áp.
Authors: Lương Thị Thu Giang
Advisor: Trần Bách
Keywords: Điện áp
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về lưới điện phân phối trung áp; Phương pháp đánh giá ổn định điện áp lưới điện phân phối trung áp; Các biện pháp nâng cao ổn định điện áp; Tính toán áp dụng.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4091
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272648-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 119,94 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272648.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,55 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.