Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng điện năng trong lưới phân phối điện.
Authors: Nguyễn Quốc Lực
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Keywords: Điện năng; Chất lượng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu tổng quan về chất lượng điện năng. Nêu hiện tượng sụt giảm điện áp ngắn hạn và các chỉ số đánh giá. Xây dựng bài toán đánh giá trên lưới phân phối có xét đến thời gian tác động của các thiết bị bảo vệ. Tính toán, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến dự báo sụt giảm điện áp ngắn hạn nhằm nâng cao chất lượng điện năng trên lưới phân phối.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4092
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

61

VIEWS & DOWNLOAD

40

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272768-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 158,06 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272768.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,82 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.