Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, thiết kế hệ thống đo lường, bảo vệ, điều khiển tự động và thông tin điện lực cho trạm biến áp 110kV không người trực.
Authors: Vũ Ngọc Nguyên
Advisor: Trần Đình Long
Keywords: Trạm biến áp; Đo lường; Bảo vệ; Điều khiển tự động
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công tác vận hành trạm biến áp trong hệ thống điện. Nghiên cứu cấu hình các trạm biến áp 110KV thường gặp trong hệ thống điện Việt Nam. Nêu các yêu cầu về đo lường, bảo vệ, điều khiển tự động và thông tin điện lực của trạm biến áp. giới thiệu công nghệ mới. Thiết kế hệ thống đo lường, bảo vệ, điều khiển tự động và thông tin điện lực cho trạm biến áp 110KV không người trực. Đánh giá khả năng áp dụng hệ thống được thiết kế cho trạm biến áp 110KV không người trực trong lưới điện Việt Nam.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4093
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272849-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 124,71 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272849.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,05 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.