Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mạng cảm biến không dây ứng dụng cho cảnh báo cháy.
Authors: Nguyễn Hoàng Sơn
Advisor: Đỗ Trọng Tuấn
Keywords: Mạng cảm biến; Báo cháy; Mạng không dây
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mạng cảm biến không dây. Định tuyến, mô hình hóa mạng cảm biến không dây. Xây dựng hệ thống mạng cảm biến báo cháy và đánh giá kết quả.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4102
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272865-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 191,51 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272865.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,03 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.