Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ thống chấm điểm thi trắc nghiệm sử dụng camera.
Authors: Tống Thị Lan
Advisor: Nguyễn Tiến Dũng
Keywords: Camera; Chấm thi
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống chấm điểm thi trắc nghiệm. Những khái niệm cơ bản về ảnh số, những kỹ thuật xử lý ảnh cơ bản. Phân tích và thiết kế hệ thống chấm điểm thi trắc nghiệm sử dụng camera.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4103
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272870-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 155,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272870.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,9 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.