Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các công nghệ giám sát dùng camera và thiết kế hệ thống giám sát cho trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex.
Authors: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Advisor: Phạm Ngọc Nam
Keywords: Camera; Hệ thống giám sát; Thiết kế; Trường cao đẳng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống giám sát dùng camera. Giới thiệu hệ thống camera IP và mô hình TCP/IP. Đề xuất giải pháp thiết kế hệ thống giám sát cho trường cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật vinatex.
Description: Luận văn thạc sỹ Ngành Xử lý thông tin và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4106
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272912-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 242,31 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272912.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,7 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.