Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và thiết kế anten thông minh trong nhà cho máy thu truyền hình: Mảng anten thu.
Authors: Bùi Văn Nhẫn
Advisor: Đào Ngọc Chiến
Keywords: Anten; Thiết kế; Điện tử trường
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết trường điện từ và anten; phân tích thiết kế anten thu dùng phân tử đơn theo nguyên lý anten yagi, ứng dụng cho máy thu truyền hình số; nghiên cứu anten thông minh sử dụng tiếp điện mạng pha.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4111
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272653-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 122,23 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272653.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,56 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.