Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thuật OFDM và ứng dụng trong truyền hình số DVB.
Authors: Nguyễn Văn Chiến
Advisor: Nguyễn Văn Khang
Keywords: Truyền hình số; Ghép kênh; Ứng dụng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về hệ thống OFDM, ảnh hưởng của kênh vô tuyến dẫn đến truyền tín hiệu. Ứng dụng kỹ thuật OFDM trong truyền hình số DVB. Mô phỏng hệ thống OFDM.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4119
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272875-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 85,16 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272875.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,72 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.