Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các tiêu chuẩn truyền hình số tiên tiến và ứng dụng tại Việt Nam.
Authors: Bùi Văn Dũng
Advisor: Phạm Ngọc Nam
Keywords: Truyền hình số; Tiêu chuẩn; Ứng dụng; Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan truyền hình tương tự, truyền hình số. Nêu các tiêu chuẩn truyền hình, tiêu chuẩn DVB-H. Giới thiệu truyền hình di động và tình hình triển khai ở Việt Nam.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4121
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272926-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 129,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272926.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,85 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.