Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất giò chả trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm.
Authors: Vũ Thị Nga
Advisor: Lâm Xuân Thanh
Keywords: Giò; Sản xuất; An toàn thực phẩm
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu tầm quan trọng của chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP). Thực trạng, công nghệ sản xuất chế biến giò chả tại Việt Nam, Ninh Bình. Khảo sát điều kiện VSATTP tại các cơ sở sản xuất giò, chả (trang thiết bị, con người). Kết quả phân tích ô nhiễm Hàn the, Ecoli trong sản phẩm giò, chả. Đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất giò chả.
Description: Luận văn thạc sỹ Công nghệ thực phẩm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4127
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

40

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272754-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 167,24 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272754.pdf
    Restricted Access
  • Size : 746,02 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.