Thông tin tài liệu


Title: Điều khiển dự báo hệ tuyến tính bằng kỹ thuật phân tích phổ.
Authors: Vũ Văn Sáng
Advisor: Nguyễn Doãn Phước
Keywords: Điều khiển; Phân tích phổ
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Khái quát về điều khiển dự báo.Thiết kế bộ điều khiển dự báo trên cơ sở dự báo tín hiệu đầu ra. Xây dụng sơ đồ khối mô phỏng, mô phỏng tín hiệu ra dự báo trên Matlap-Simulink.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4155
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272915-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 212,31 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272915.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,89 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.