Thông tin tài liệu


Title: Ảnh hưởng của lõm điện áp đến hoạt động của bộ biến đổi Back To Back.
Authors: Phạm Quốc Trình
Advisor: Phạm Việt Phương
Keywords: Điện áp; Truyền tải điện
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tìm hiểu chung về các thiết bị truyền tải công suất lớn linh hoạt. Vấn đề suy giảm điện áp trên lưới. Hệ thống BTB (back-to back) công suất 50MW. Ảnh hưởng của suy giảm điện áp tới hệ thống BTB.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4156
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273030-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 122,26 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273030.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,4 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.