Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng thiết bị bù điện áp động (DVR) để nâng cao chất lượng điện năng trong lưới phân phối.
Authors: Nguyễn Mỹ Dung
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Keywords: Điện năng; Chất lượng; Thiết kế
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chất lượng điện năng và sụt giảm điện áp ngắn hạn. Thiết bị phục hồi điện áp động (DVR). Mô phỏng MATLAB/SIMULINK sử dụng thiết bị DVR khắc phục sụt giảm điện áp ngắn hạn do khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4161
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

69

VIEWS & DOWNLOAD

68

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272683-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 140,05 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272683.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,06 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.