Thông tin tài liệu


Title: Đổi mới phương pháp dạy học môn Tin học văn phòng dựa trên năng lực thực hiện cho sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.
Authors: Nguyễn Thị Minh Châu
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Tin học văn phòng; Giảng dạy; Nam Định
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận của dạy học dựa trên năng lực thực hiện; Thực trạng dạy học môn tin học văn phòng tại trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định; Dạy học môn tin học văn phòng theo năng lực thực hiện tại trường Địa học Điều Dưỡng Nam Định; Thực nghiệm Sư Phạm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4174
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

128

VIEWS & DOWNLOAD

74

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272517-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 150,55 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272517.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,27 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.