Thông tin tài liệu


Title: Tính toán điều khiển quá trình phanh tái tạo năng lượng của xe Hybrib
Authors: Nguyễn Đình Nam
Advisor: Đàm Hoàng Phúc
Keywords: Phanh ô tô; Điều khiển; Năng lượng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: rình bày khái niệm về hệ thống phanh tái tạo. Phân tích các chế độ hoạt động khác nhau của hệ thống phanh tái tạo. Thiết lập mô hình tính toán điều khiển mô - men phanh của động cơ điện trong hệ thống truyền lực HYBRID.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Cơ khí Ô tô
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4205
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272578-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 185,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272578.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,97 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.