Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng mô hình nghiên cứu đặc tính điều khiển của hệ thống lái trợ lực điện.
Authors: Phạm Văn Kiêm
Advisor: Phạm Hữu Nam
Keywords: Ô tô; Hệ thống lái
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan nghiên cứu các biện pháp tăng tính an toàn điều khiển trên xe khi chạy ở tốc độ cao. Nêu nhiệm vụ và yêu cầu của hệ thống lái có tỷ số truyền thay đổi. Nêu nguyên lý hoạt động của hệ thống EPS. Xây dựng mô hình nghiên cứu đặc tính điều khiển của hệ thống EPS. Giới thiệu phần mềm matlab - simulink; bộ số liệu mô phỏng; xây dựng chương trình, phân tích các kết quả mô phỏng.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4228
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272834-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 167,58 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272834.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,55 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.