Thông tin tài liệu


Title: Camera IP và giám sát giao thông thông minh qua hình ảnh
Authors: Phạm Trọng Chiều
Advisor: Tạ Tuấn Anh
Keywords: Camera; Giám sát
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giao thông thông minh. Giám sát giao thông bằng camera IP. Xử lý hình ảnh trong giám sát giao thông thông minh. Đề xuất ứng dụng camera IP trong giám sát giao thông ở Hà Nội
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/423
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

64

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000253564.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.