Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ MBBR trong xử lý nước rỉ rác.
Authors: Nguyễn Trọng Bội
Advisor: Đặng Xuân Hiến
Keywords: Nước thải; Xử lý
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nước rỉ rác và công nghệ xử lý nước rỉ rác. Công nghệ màng sinh học đệm chuyển động MBBR. Nghiên cứu thực nghiệm xử lý nước rỉ rác bằng công nghệ MBBR. Kết quả nghiên cứu xử lý nước rỉ rác bằng MBBR độc lập, theo mẻ kế tiếp,...
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4245
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

63

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272303-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 209,53 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272303.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,16 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.