Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm từ các bãi thải của khu mỏ than Cao Sơn, Quảng Ninh.
Authors: Đào Trung Thành
Advisor: Huỳnh Trung Hải
Keywords: Mỏ than; Giảm ô nhiễm; Quảng Ninh
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày khai thác than và những ảnh hưởng của hoạt động khác thác đến môi trường; Hiện trạng khai thác than và những tác động đến môi trường của mỏ than Cao Sơn; Đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hoạt động đổ thải.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4246
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272305-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 65,9 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272305.pdf
    Restricted Access
  • Size : 7 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.