Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quy trình phân hủy TNT bằng persulfate hoạt hóa Fe0 trong nước thải nhà máy gia công thuốc phóng thuốc nổ. Đề xuất mô hình xử lý nước thải chứa TNT.
Authors: Nguyễn Thu Hương
Advisor: Đặng Thị Kim Chi
Keywords: Nước thải; Ô nhiễm môi trường; Chất nổ
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tình hình ô nhiễm nước thải chứa TNT tại các nhà máy gia công thuốc phóng thuốc nổ, về một số công nghệ xử lý nước thải chứa NTN, về phương pháp xử lý TNT bằng phương pháp oxy hóa nâng cao sử dụng persulfate hoạt hóa sắt hóa trị không. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu khảo sát điều kiện tối ưu cho phản ứng phân hủy TNT,...
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4248
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

39

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272331-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 134,63 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272331.pdf
    Restricted Access
  • Size : 977,48 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.