Thông tin tài liệu


Title: Quản lý rủi ro theo các tiêu chi NFP cho các dịch vụ web NFP (Non-functional property) - Aware risk management for web services
Authors: Phạm Văn Đồng
Advisor: Vũ Thị Hương Giang
Keywords: Dịch vụ web; Web site; An toàn
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về dịch vụ web. Quản lý rủi ro cho các dịch vụ web. Các tiêu chí NFP đối với dịch vụ web. Xây dựng thử nghiệm chương trình quản lý rủi ro thử nghiệm theo tiêu chí an toàn đối với các dịch vụ web.
Description: Luận văn thạc sỹ Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/425
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

18

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000240046.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,79 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000240046-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 132,14 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.