Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước dưới đất, đề xuất các giải pháp khai thác sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất tỉnh Bắc Ninh.
Authors: Trần Văn Dũng
Advisor: Đoàn Văn Cánh
Keywords: Tài nguyên nước; Bảo vệ; Khai thác
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày những yếu tố tự nhiên và nhân tạo ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nước. Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước dưới đất tỉnh Bắc Ninh. Giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý và bảo vệ nguồn nước.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4250
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

28

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272349-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 130,85 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272349.pdf
    Restricted Access
  • Size : 898,18 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.