Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá hiện trạng môi trường và thực trạng xử lý nước thải của một số trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Nội. Thiết kế hệ thống xử lý nước thải chi phí thấp cho trại lợn Xuân Khanh, Sơn Tây.
Authors: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Advisor: Nguyễn Ngọc Lân
Keywords: Nước thải; Xử lý; Chăn nuôi
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan hiện trạng ngành chăn nuôi tại Việt Nam, một số giải pháp công nghệ áp dụng trong xử lý chăn nuôi lợn. Nêu thực trạng ô nhiễm của trang trại và phân tích lựa chọn công nghệ xử lý nước thải trang trại. Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải chi phí thấp cho trại lợn.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4255
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272370-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 140,89 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272370.pdf
    Restricted Access
  • Size : 13,68 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.