Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi giàu Nitơ, Photpho bằng vi tảo.
Authors: Nguyễn Thị Thúy Hân
Advisor: Đoàn Thị Thái Yên
Keywords: Nước thải; Xử lý; Vi tảo
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan xử lý nước thải chăn nuôi lợn, tảo. Điều kiện nuôi cấy và giữ giống trong phòng thí nghiệm. Các phương pháp xác định quá trình sinh trưởng của tảo khảo sát và những ảnh hưởng đến sự phát triển.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4257
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

28

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272382-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 191,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272382.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,01 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.