Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng mô hình USBF (Upflow Sludge Blanket Filtration) trong xử lý nước rỉ rác.
Authors: Đỗ Thị Hồng Dung
Advisor: Đặng Xuân Hiến
Keywords: Nước thải; Công nghệ; Xử lý
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nước rỉ rác, công nghệ USBF. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu sự thích nghi của bùn hoạt tính với nước thải nhân tạo, hiệu quả xử lý COD, TN của hệ thống USBF theo tải trọng COD và tải trọng N dòng vào,.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4258
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272399-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 139,87 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272399.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,64 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.