Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ tái chế dung dịch tẩy gỉ của nhà máy thép thành chất hấp phụ H2S trong nhiên liệu.
Authors: Nguyễn Thanh Nhàn
Advisor: Lê Thị Mai Hương
Keywords: Tái chế; Công nghệ
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan sự hình thành gỉ sắt và quá trình xử lý gỉ sắt, các phương pháp xử lý H2S, tổng quan ôxít sắt từ-Manhetit, các phương pháp chế tạo Fe3O4; Các phương pháp nghiên cứu; Kết quả nghiên cứu và thảo luận.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4260
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272402-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 159 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272402.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,42 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.