Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ tích hợp hóa lý – sinh học trên cơ sở mô hình, ứng dụng trong xử lý nước rỉ rác.
Authors: Nguyễn Duy Thành
Advisor: Đặng Xuân Hiến
Keywords: Nước thải; Công nghệ
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về tổng quan, cơ sở lý thuyết phương pháp tối ưu hóa công nghệ tích hợp hóa lý - sinh học, kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ tích hợp hóa lý - sinh học trên cơ sở mô hình.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4261
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272403-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 131,46 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272403.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,31 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.