Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng công cụ xây dựng mô hình trong ArcGis để xây dựng mô hình xói mòn đất phục vụ đánh giá sự di chuyển và phân bố dioxin tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Authors: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Advisor: Mai Văn Trịnh
Trần Thanh Chi
Keywords: Xói mòn; Mô hình
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chất độc hóa học dioxin, xói mòn, các mô hình xói mòn và khu vực nghiên cứu. Giới thiệu các yếu tố đầu vào, xây dựng các bản đồ hợp phần.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4262
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272416-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 174,02 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272416.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,83 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.