Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu lập quy hoạch quản lý chất thải nguy hại cho thành phố Hải Phòng.
Authors: Bùi Thị Thanh Loan
Advisor: Tưởng Thị Hội
Keywords: Chất thải; Quy hoạch; Quản lý; Hải Dương
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chất thải nguy hại; Điều tra hiện trạng quản lý chất thải nguy hại ở Hải Phòng; đề xuất lập quy hoạch quản lý chất thải nguy hại tại Hải Phòng.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4263
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272417-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 117,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272417.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,55 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.