Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá hiệu năng mạng băng rộng và ứng dụng vào mạng Viettel.
Authors: Nguyễn Bá Hiếu
Advisor: Phạm Minh Hà
Keywords: Mạng di động; Hiệu năng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tình hình đo kiểm chất lượng dịch vụ băng rộng trên mạng viễn thông hiện nay. Nêu các tham số và phương pháp đánh giá chất lượng mạng truyền tải IP. Các chuẩn đánh giá chất lượng mạng truyền tải IP. Đánh giá mạng truyền tải IP tại Viettel.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4269
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272719-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 127,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272719.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,49 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.