Thông tin tài liệu


Title: Công nghệ Agent thông minh và ứng dụng
Authors: Trần Xuân Huy
Advisor: Hoàng Minh Thức
Keywords: Công nghệ thông tin; Ứng dụng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan công nghệ tác tử. Phát triển bài toán dịch vụ du lịch hướng đa Agent. Phân tích và thiết kế hệ dịch vụ du lịch hướng đa Agent. Cài đặt và tích hợp hệ thống hệ dịch vụ du lịch hướng đa Agent.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/427
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

286

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255003.pdf
    Restricted Access
 • N?i dung
  • Size : 4,32 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255003.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 188,42 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.