Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thuật điều chế OFDM và ứng dụng trong truyền hình số mặt đất DVB-T.
Authors: Nguyễn Thế Thắng
Advisor: Nguyễn Quốc Trung
Keywords: Truyền hình số; Điều chế; Ứng dụng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về kỹ thuật OFDM; lý thuyết về kỹ thuật OFDM; tổng quan về kênh vô tuyến; một số vấn đề liên quan đến hệ thống OFDM; ứng dụng của OFDM trong truyền hình số mặt đất DVB-T; chương trình mô phỏng OFDM trong truyền hình kỹ thuật số DVB-T.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4271
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272863-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 184,37 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272863.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,7 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.