Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng chương trình mô phỏng truyền hình số mặt đất để nâng cao hiệu quả sư phạm cho môn truyền hình số
Authors: Vũ Thị Hường
Advisor: Phạm Thành Công
Keywords: Truyền hình số; Mô phỏng; Sư phạm
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan truyền hình số mặt đất, kỹ thuật điều chế OFDM trong truyền hình số mặt đất. Nêu phương pháp dạy học mô phỏng và vận dụng phương pháp dạy học mô phỏng trong dạy học thực hành. Xây dựng mô phỏng OFDM cho truyền hình số mặt đất.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy - Chuyên sâu Sư phạm kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4272
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272911-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 180,02 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272911.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,75 MB

  • Format : Adobe PDF



 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.