Thông tin tài liệu


Title: Công nghệ truyền thông chuyên dụng tầm gần và ứng dụng trong hệ thống ITS.
Authors: Mai Duy Khánh
Advisor: Đỗ Trọng Tuấn
Keywords: Truyền thông; Công nghệ; Ứng dụng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về công nghệ truyền thông tầm gần. Các ứng dụng trong hệ thống ITS. Đánh giá và mô phỏng.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4273
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

27

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272914-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 132,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272914.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,23 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.