Thông tin tài liệu


Title: Dùng Matlab để thiết kế phần mềm trợ giúp giảng dạy và học tập.
Authors: Nguyễn Kiếm Anh
Advisor: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Keywords: Phần mềm; Giảng dạy; Học tập
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày một số kiến thức cơ bản về MATLAB; Lập trình trong MATLAB; Một số bài toán giải tích số; Vận dụng MATLAB giải một số bài toán giải tích số.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Toán ứng dụng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4299
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272640-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 125,41 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272640.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,36 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.