Thông tin tài liệu


Title: Thực hành may 1
Authors: Nguyễn Thị Lệ
Keywords: Thực hành may; Công nghệ may
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu kiến thức cơ bản về thực hành may và kỹ thuật gia công các cụm chi tiết cơ bản gồm các bài thực hành các cụm chi tiết cơ bản của trang phục, kết cấu, qui trình công nghệ may, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp gia công cũng như hướng dẫn sử dụng một số loại thiết bị phổ biến trong sản xuất may.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/43
Appears in Collections:Bg-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

475

VIEWS & DOWNLOAD

260

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bg0000000001.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,79 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.