Thông tin tài liệu


Title: Tính toán Khoa học Kỷ thuật và xây dựng phần mềm dự báo thiên tai.
Authors: Phạm Hữu Hoàng
Advisor: Lê Hùng Sơn
Keywords: Phần mềm; Dự báo thiên tai
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về các phần mềm mô hình toán trên thế giới và trong nước. Tìm hiểu mô hình toán thủy văn thủy lực Mike 11. Áp dụng mô hình Mike 11 với bài toán lũ trên sông Ba.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Toán ứng dụng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4300
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272680-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 924,11 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272680.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,97 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.