Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao chất lượng giấu tin.
Authors: Hồ Việt Anh
Advisor: Phan Trung Huy
Keywords: Thông tin; Bảo mật; Chất lượng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, phân loại giấu tin, một số ứng dụng của kỹ thuật giấu tin, một số tính chất của lược đồ giấu tin, ảnh bitmap. Nêu một số phương pháp giấu tin hiệu quả trên ảnh nhị phân. Nâng cao tính bền vững trong kỹ thuật giấu tin. Xây dựng phần mềm giấu tin và bảo vệ bản quyền ảnh số.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Toán ứng dụng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4303
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272728-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 128,67 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272728.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,51 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.