Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá diễn biến chất lượng nước các sông chính trên Hà Nội thông qua các chỉ số chất lượng nước và đề xuất biện pháp quản lý bảo vệ.
Authors: Phạm Thị Thu Hương
Advisor: Hoàng Thị Thu Hương
Keywords: Nước sông; Chất lượng; Bảo vệ
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu các phương pháp đánh giá chất lượng thủy vực, đánh giá chất lượng lưu vực sông Nhuệ - Đáy. Nêu các phương pháp nghiên cứu.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/4304
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272939-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 126,56 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272939.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.